Hartelijk welkom bij Maessen Boekoel!

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website en ons bedrijf. Wij vinden de bescherming van uw gegevens en uw privacy van groot belang. Hieronder lichten wij conform onze wettelijke verplichting toe welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

1. Verantwoordelijke instantie:
De verantwoordelijke instantie conform het recht op gegevensbescherming is:
Aannemersbedrijf Maessen Boekoel BV
Boven Boukoul 15B
6071 AA Swalmen
Tel +31 475 501269

2. Toegangsgegevens / verslaglegging:
U kunt onze website in principe bekijken zonder dat u hiervoor persoonsgebonden gegevens hoeft in te vullen. Alleen de gegevens die automatisch door uw internetbrowser aan onze webserver worden doorgegeven, worden door ons opgeslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: gebruikte browser, IP-adres, website vanaf waar het bestand is opgevraagd, naam van het bestand en het tijdstip van opvragen, overgedragen datavolume en melding over het succes van het verzoek (zogenoemde weblog).
De toegangsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de exploitatie, de veiligheid en de optimalisatie van onze website. Deze gegevens worden verder niet voor andere doeleinden gebruikt. Een herleiding van deze gegevens naar een specifiek persoon is niet mogelijk. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u binnen het kader van uw gebruik van onze website opgeeft.

3. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens / gegevensbeveiliging:
Onze website biedt mogelijkheden om een contactformulier in te vullen en aan ons te verzenden. U kunt een contactformulier invullen als u informatie wenst over onze producten en diensten of als u geïnteresseerd bent om franchisenemer te worden (“de aanvraag”). De door u in het contactformulier opgegeven persoonlijke gegevens zoals naam adres, e-mailadres en telefoonnummer slaan wij op en gebruiken wij voor de afhandeling van aanvragen en voor de individuele communicatie met u. Uw persoonsgebonden gegevens worden met inachtneming van de technische en organisatorische mogelijkheden zodanig opgeslagen dat zij voor derden niet toegankelijk zijn. Bij de communicatie via e-mail of via het contactformulier kunnen wij echter geen volledige gegevensveiligheid waarborgen.

4. Doorgifte van gegevens:
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk dat Maessen Boekoel uw gegevens doorstuurt aan een van de externe dienstverleners binnen haar netwerk. Door uw contactgegevens aan ons te verzenden, geeft u aan dat u wenst dat Maessen Boekoel, dan wel een van onze externe dienstverleners bij u in de buurt, die Plameco plafonds kunnen en mogen plaatsen, contact met u opneemt om u te informeren over onze producten en diensten, dan wel over de mogelijkheden om franchisenemer te worden.
Voor zover wij gegevens voor het uitvoeren van bovengenoemde opdracht/aanvraag aan een van onze externe dienstverleners doorgeven, zijn deze eveneens gehouden aan de
wettelijke voorschriften voor de gegevensbeveiliging en de bepalingen in deze privacyverklaring. Uw gegevens worden verder niet aan derden doorgegeven, tenzij wij daartoe op basis van de wet of door de rechter toe gedwongen worden.
In het geval de externe dienstverlener na afhandeling van de aanvraag, uw persoonlijke gegevens bewaart en/of verwerkt, zal het privacy statement van de externe dienstverlener, tevens van toepassing zijn op deze gegevensverwerking.

5. Doelbinding / bewaartermijn:
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
• Uw aanvraag af te handelen;
• Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
• De website en het contactsysteem te controleren, analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
• het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten teneinde een relatie met een u tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden;
• Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op zolang als deze voor het doel van de gegevensverzameling nodig of wettelijk voorgeschreven is.

6. Cookies:
Wij maken op diverse pagina’s van de website gebruik van cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Als een cookie-bestand wordt opgeslagen, wordt dit ook wel ‘een cookie plaatsen’ genoemd. U kunt uw browser zelf naar wens zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, van geval tot geval zelf over de acceptatie beslist of dat u het plaatsen van cookies in principe accepteert of weigert. Cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat de pc al een keer verbinding heeft gemaakt met een bepaalde website (permanente cookies) of om de laatst bekeken pagina’s op te slaan (sessie-cookies). Wij gebruiken cookies voor statistische analyses van bezoekgedrag, optimalisering van onze systemen en om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van een browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en zorgen ervoor dat wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). Als u gebruik wilt maken van onze comfortfuncties, raden wij u aan de cookies voor onze website te accepteren.

7. Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en hierdoor een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.
Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van de gebruikers door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in
uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor bedoelde instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten.
Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google voorkomen door via de volgende link de zogenoemde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: De actuele link luidt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8. Inzage / wijziging en verwijdering van de gegevens / klachten:
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om informatie over uw opgeslagen gegevens op te vragen en om deze gegevens eventueel te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden dan verwijderd indien dit niet door wettelijke regelingen wordt belemmerd. Als u informatie over uw gegevens wenst of deze wilt laten verwijderen of wijzigen, dient u contact op te nemen met onze voor de gegevensbeveiliging verantwoordelijke medewerker, door een email te sturen naar het volgende adres: info@maessenboekoel.nl dan wel door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.
Wanneer u geen prijs (meer) stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dat schriftelijk laten weten, per brief of via het contactformulier op onze website. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Adresseer uw brief aan het onder 1 genoemde adres ter attentie van de functionaris gegevensbescherming.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden via het contactformulier op onze website of per brief geadresseerd aan het onder 1 genoemde adres ter attentie van de functionaris gegevensbescherming. Wij zullen uw klacht beoordelen en afhandelen, met inachtneming van alle wederzijdse belangen.
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Informatieverstrekking / wijziging privacy statement:
We hopen dat we u door dit privacy statement duidelijk en zo compleet mogelijk hebben geïnformeerd over hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u daarop invloed kunt uitoefenen. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het contactformulier op onze website of per brief, geadresseerd aan het onder 1 genoemde adres ter attentie van de functionaris gegevensbescherming.
Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.
Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018.